blog


บทความ / สาระน่ารู้

ทุ่นขนถ่ายสินค้า ที่ตอบสนองลูกค้าได้ยืดหยุ่นกว่า

ทุ่นขนถ่ายสินค้า BHL Total Logistics ทุ่นขนถ่ายสินค้า คือ สิ่งที่ลอยอยู่กลางทะเลที่ใช้สําหรับการเข้าเทียบเรือในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่ง ไปยังอี ...
อ่านต่อ

Total Logistics – ขนส่งครบวงจร มืออาชีพ

Total Logistics - ขนส่งครบวงจร มืออาชีพ BHL Total Logistics บริหารธุรกิจขนส่ง บนมาตรฐานของขนส่งมืออาชีพ “พนักงาน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด - BHL ปลูกฝ ...
อ่านต่อ
Logistics Management

Logistics Management สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

Logistics Management สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?  Logistics Management - โลจิสติกส์ (Logistics) ได้เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญในชิวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด ...
อ่านต่อ