Logistics


Logistics Management สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

Logistics Management – โลจิสติกส์ (Logistics) ได้เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญในชิวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และถ้าจะให้พูดถึงความสำคัญของโลจิสติกส์กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน เรามาเข้าใจกับความหมายสั้นๆ เข้าใจง่ายของโลจิสติกส์ดังนี้

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ ระบบการบริหารจัดการเพื่อลำเลียงสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ หรือจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

Logistics Management

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ มีความสำคัญอย่างไร?

ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันที่สูง และแน่นอนจะมีแนวโน้มที่จะสูงขื้นอีกเรื่อยๆ ในอนาคต อีกทั้งยังมีการเปิดการค้าเสรี ทำให้การค้า การทำธุรกิจ ไร้พรหมแดนยิ่งขึ้น ซึงจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้ภาคธุรกิจต้องยกระดับความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการ ให้ตอบโจทย์ของลูกค้าที่เข้ามา และครองความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะ การลดต้นทุน และการเพิ่มมูลค่า ถ้ามองจากหลักการ 2 ข้อนี้ สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่กลุ่มธุรกิจจะต้องคำนึงถึง คือ

  • All
  • blog_th

ทุ่นขนถ่ายสินค้า ที่ตอบสนองลูกค้าได้ยืดหยุ่นกว่า

ทุ่นขนถ่ายสินค้า BHL Total Logistics ทุ่นขนถ่ายสินค้า ค […]

Total Logistics – ขนส่งครบวงจร มืออาชีพ

Total Logistics – ขนส่งครบวงจร มืออาชีพ BHL Total […]

Logistics Management สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

Logistics Management สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?  Logistics […]

บริษัทในกลุ่ม BHL Logistics ได้รับการยกย่อง “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น CPF” 2019

บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำกัด เป็นธุรกิจที่ให้บริการขนส่ […]

BHL Total logistics รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ด้านโลจิสติกส์มุ่งสู่มาตรฐาน ปี 2018

BHL Total logistics รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ด้านโลจิส […]

BHL Total Logistics นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

BHL Total Logistics นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของค […]

พบกับ BHL Total Logistics ในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 พบกันที่บูธ C10

พบกับ BHL Total Logistics ในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 พบก […]

ขอแสดงความยินดีกับการรับรองมาตรฐาน GMP+

ขอแสดงความยินดีกับการรับรองมาตรฐาน GMP+ ผู้ให้บริการขนส […]

รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก นายพิพัฒน […]

พบกับ BHL Total Logistics ในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 พบกันที่บูธ C10

พบกับ BHL Total Logistics ในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 พบก […]