รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก


รางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

นายพิพัฒน์ หรดาล  กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ จากนายธีระพงษ์ รอดระเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ในงานสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่ศูนย์กลางการขนส่งอาเซียน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ