ขอแสดงความยินดีกับการรับรองมาตรฐาน GMP+


ขอแสดงความยินดีกับการรับรองมาตรฐาน GMP+

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ เจ้าเดียวและเจ้าแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP+ โดยสถาบัน Control Union เนเธอร์แลนด์ เพื่อรับรองคุณภาพกระบวนการขนส่งทางน้ำ 3 บริษัทของกลุ่มโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัทบริหารด้านทุ่นขนถ่ายสินค้า บจก. อินเตอร์สตีวีโดริ่ง 7 ,บริษัทบริหารด้านคลังสินค้าและท่าเรือ บจก. ไอพี 5 และบริษัทบริหารเรือยนต์และเรือโป๊ะขนส่งสินค้า บจก. ทะเลไทยขนส่ง 2 ทั้งนี้ ทางกลุ่มโลจิสติกส์มั่นใจว่า รางวัลมาตรฐาน GMP+ สร้างศักยภาพการบริการให้เกิดประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของเรา